top of page

 

ZOHAR COHEN

PAINTINGS  OF TIME

                                       

  מאת: יהודית קריוויסקי

 

הציור של זהר כהן (ישראל, 1969) ניצב כמטאפורה חזותית לדואליות המאפיינת את תפיסת המציאות - לעתים בהתבוננות עטית ומדיטטיבית, המאפשרת הפנמה והתמקדות בהירה בפרטים, קשב לשקט האל-זמני המתחבר ליציבות שבדומם; לעתים, אותה מציאות אובייקטיבית ניצבת ככוח של אנרגיה דינאמית, מתעתעת, משתנה וחולפת, והיא בלתי נתפסת בכוליותה או בחלקיה. מורכבות זו נבחנת אצל זהר דרך בחירתו במראי נוף או בחללים פנימיים של הבית או הסטודיו, המשמרים הן את המראה האינטימי והן את המראה המרוחק. באמצעות פירוק שיטתי, קצבי, מוגדרת מחדש מציאות אובייקטיבית, שבה מצטלבים ממדי החלל והזמן.

 

התמונה חדר ודמות מ-2004, מתארת חדר מגורים מרוהט במרכז עם כורסה וספה, שעליה שרועה דמות של נערה, שולחן נמוך ותנור במשטח הקדמי, וכוננית ספרים שניצבת ליד חלון פתוח בעומק. סצנת פנים זו, המשדרת תחושה של נינוחות שקטה ופרטית סביב האי-עשייה המתאפשרת, באה לידי ביטוי באמצעות מערכת רצועות, הנבנית  ממשיכות מכחול אחידות, דקות וארוכות, הנצמדות אחת לשנייה. הרצועות מכסות את כל שטח הבד בשיטתיות מבוקרת, תוך בניית מרקם ויזואלי בו מתחברים נפח וחלל בכוליות ציורית אחת, היוצרת אשליה אופטית מתמשכת של תנועה מסחררת פורצת גבולות. נדרשת תפיסה מיידית מהירה ובלתי ממוקדת על מנת לחוות את הדינאמיות הטמונה בסטטיות, החלופיות שבקיים, ודימוי של הווה מוחשי המתחלף במראה נוסטלגי המופרע בתעתועי הזיכרון.

 

ההקבלה הציורית לרעיון היצירתיות במרחב משולב של חלל וזמן, הופכת לאמביציוזית ככל שהתמונות חורגות ממידות ציורי כנה ומתקרבות לפורמטים מונומנטליים, כמו הים הגדול מ-2005   (150 X 180 סמ'). כאן הנוף הנרחב מתבטא באמצעות אותן "רצועות" המשתלבות עם משיכות מכחול ההולכות ומתקצרות, חוזרות ומתחלקות למגעים קטנים של פיגמנטים המשתרעים על פני השטח, תוך יצירת מרקם פסיפסי. התמונה משדרת את הקצב הנובע מההתמסרות הסבלנית והאיטית, המתחברת לגישה יצירתית מחושבת ומבוקרת, אשר כמו בשאר ציוריו של זהר כהן, אינה מפחיתה מרגישותה, מחושניותה, או מאיכותה הפואטית.

 

בהעלאת עניין הקוטביות של פרגמנטציה מול כוליות, יציב מול חולף, מיקרוקוסמוס מול מקרוקוסמוס, מגדירות התמונות מחדש לא רק את יחסי הגומלין בין חלל וזמן, אלא גם את יחסי הגומלין, המתקיימים בהרמוניה ולעתים במתח, בין פעולת הציור ובין פעולת ההתבוננות.

 

יהודית קריוויסקי

 

ינואר 2006

 

 

bottom of page